Sigtuna - Askarehage

Vandra i Stockholm

Askarehage

16 mars 2011

Stigen är ca 2,5 km och går på små stigar genom betesmarken och på en spång över strandängarna i Askarehage naturreservat, förbi fågeltorn och utsiktsplattform.

Askarehage ligger vid norra Garnsviken och utgörs av ett gammalt vackert kulturlandskap utefter Mälaren som också har anknytning till Venngarns slott.
Naturreservatet ligger nära Sigtuna stad och blir ett nytt utflyktsmål på promenadavstånd via Viby by och Venngarns slott.

Inom reservatet har kommunen anlagt stigar, rastplatser, fågeltorn och ramper för funktionshindrade. Från en ny plattform vid Fiskartorpet har man utsikt över hela västra delen av reservatet. Från plattformen kan man höra några av reservatets sällsynta fågelarter som rördrom, vattenrall och skäggmes.