(9) Blankhult - Ånnaboda 9 km

Bergslagsleden - Vandra i Sverige

Etapp 9 Blankhult - Ånnaboda 9 km

Längd - 10 km, Tid - 5 h

Färskvatten - Vatten finns vid etappstart och etappmål. I Blankhult finns dricksvatten på västra gaveln till huvudbyggnaden.  Det finns även en brunn vid Tomasboda

Etapp 9 går längs Kilsbergskanten och är en av ledens populäraste etapper. Etappen passerar fyra naturreservat och Kilsbergsstugan i Tomasboda.