Lejondals Naturreservat

Vandra i Stockholm - Vandra i Upplans-Bro

Vandring i

Lejondals Naturreservat

Rundslinga: Egenkomponerad, 8 km, jag vandrade i april 2021

Parkering: Hällkana Friluftsgård

Min vandring

Jag valde att parkera min bil vid Hällkana och började att följa stigen ner till Friluftsgården och badet. Vid friluftsgården kan man klättra höghöjdsbana och det var många barnfamiljer i rörelse just runt gården. Jag och Norma gav oss snabbt av därifrån i riktning norrut längs med det blå motionsspåret. Vi passerade två vindskydd på vägen ut. Det längst ut på udden låg mest ostört. Man fick följa den gula markeringen för att komma ut till vindskyddet på udden.

Efter vindskyddet valde jag att följa motionsspåret öster ut tills jag kom på den gula stigen som tog mig ut i skogen som är Lejondals Naturreservat. Här var jag helt ensam under hela vandringen. Mötte inte en människa förrän jag skulle filma innan jag kom ut på asfaltsvägen och bara hade 1,5 km kvar tillbaka till Hällkana och min bil. Från asfaltsvägen följde jag Upplands-Bro leden hela vägen tillbaka till Hällkana.

Mitt emot Lejondalsslott ligger ännu ett vindskydd.

Fakta om Hällkana och Lejondals Naturreservat

Lejondals naturreservat är ett reservat som kommunen har tillsyn över. Området ligger cirka 4 kilometer nordost om Bro centrum. Reservatet har främst bildats för friluftslivet så att vi lätt ska kunna njuta av naturen. I reservatets västra del ligger Lejondalssjön med sina sandstränder och klipphällar. Vid Hällkana friluftsgård finns det badplats med badbryggor, grillplatser, ett tillgänglighetsanpassat grillhus och stora ytor för bollspel och lek. Det finns motionsspår, strövstigar och vandringsleder i området. Vintertid är en skridskoslinga plogad på sjön och det finns anlagda skidspår i motionsspåret. I norr betas ängsmarkerna för att den fina ängsfloran ska vara kvar. I reservatets sydvästra del finns det en biotopskyddad gammelskog. Här finns bär och svamp och man kan få se vilda djur som exempelvis dovhjort, rådjur, älg och småvilt som hare och räv.

Totalt finns här tre vindskydd (se kartan ovan och bilder nedan).

Här är bilder från min vandring