8. Bennebol - Pansarudden

Vandra i Uppland - Upplandsleden

Etapp 8 Bennebol-Pansarudden 9 km

Från Upplandstifelsens hemsida

Etapp 8 startar vid idylliska Bennebols bruk. Vandringen går längs skogsstigar och ett par kilometer längs grusväg. Mot slutet kommer du in i Pansaruddens vildmark där stigen letar sig fram över storblockiga, mosstäckta marker.

Alldeles söder om Bennebol finns en parkering i anslutning till naturreservatet Hästhagen-Kilholmen. I Bennebol låg en gång ett järnbruk och flera historiska byggnader finns kvar. Ta dig tid att ströva runt en stund i området.

Från Bennebol vandrar du 1,5 km längs grusväg genom skogen innan leden viker in på en stig som tar dig upp till Skysjö. I början går du över några hyggen. Här finns risk att sly växt upp och döljer markeringar. Var uppmärksam på var leden tar vägen. Alldeles innan du lämnar vägen passerar du Dammens naturreservat.

Skysjön är en av Fyrväpplingsjöarna. I några av sjöarna har man planterat in ädelfisk. I Kobol finns en camping och ett sportfiskecentrum där du kan köpa fiskekort.

Efter Kobol riktar leden in sig mot Pansaruddens naturreservat. Stigen är smal och inte så väl upptrampad. Första biten har skogsmaskiner korsat stigen ett flertal gånger (sommaren 2014). Håll utkik efter ledmarkeringarna.

Stigen tar dig genom småkuperad skog som innehåller en hel del fina berghällar. Så småningom ändrar skogen karaktär. Du har nått Pansaruddens naturreservat. Här är delar av skogen över hundra år. Stora mossklädda stenblock ligger runt omkring dig och det känns som om du är ganska långt från civilisationen. Slaguggla och sparvuggla kan höras och med lite tur även tjäder och orre.

Tre kilometer från Kobol kan du göra en avstickare till Pansaruddens södra parkering. Härifrån utgår Pansaruddenslingan, slinga 8:1.

Alldeles innan etappens slut vid Pansaruddens norra parkering passerar du dammen, eller glupen, Rudbäcken. Skogen runt Rudbäcken känns trolsk med gamla ekar som sträcker sina grova grenar ut över vattnet och mängder av stora stenblock.

Från mitt besök 2022

Från min vandring 2008