Sigtuna - Steningedalen 3,5 km

Vandra i Stockholm

Steningedalen

26/3 2011 - 3,17 km

Steningedalens naturreservat är huvudsakligen ett öppet odlingslandskap kring Märstaån. Steningedalen är ett kommunalt naturreservat.
Steningedalen ska utvecklas som rekreationsområde samtidigt som den biologiska mångfalden inom området ska gynnas. Idag används dalen som strövområde och åtgärder har gjorts för att göra reservatet än mer lättillgängligt för friluftslivet. I Steningedalen ska man kunna gå promenader, rida, åka skidor med mera. Där ska finnas stora öppna gräsytor för spontana aktiviteter såsom drakflygning, fotboll och brännboll. Märstaån, som rinner genom Steningedalen, är förorenad och vattendammar har anlagts för att rena ån.

Karta till naturreservatet: