Angarnsjöängen i vallentuna

Sjöängsslingan är 6,7 km lång

Angarnsjöängen Vallentuna

Angarnsjöängen

Vandringsleden "Sjöängsslingan", som delvis går på spänger, är 6,7 km lång och löper runt hela sjön. Fågelskyddsområdet (se karta) får ej beträdas mellan 1 april och 30 september. Roslagsleden passerar i sydost. Vissa stigsträckor går över marker med betesdjur. Du är välkommen i betesmarkerna, men stör inte kor med kalvar och gå inte in med hund i hagarna. Vid reservatets huvudentré vid Örsta finns vindskydd, grillplats och toalett. Entrén vid Örsta har anpassats så att rullstolsburna med ledsagare kan ta sig fram till sjöängen.

Min vandring runt Angarnsjöängen

Den 25 september åkte jag till Angarnsjöängens Naturreservat som ligger vid Brottby mellan Stockholm och Norrtälje. Naturreservatet är känd som en av Stockholmsområdets finaste fågelsjöar. Det går en vandringsled runt sjöängen och den är ca 7 km. Vid extrema högvatten (främst i april) kan det vara svårt att ta sig fram i den södra änden eftersom spångsystemet kan stå under vatten.

Vid sjön träffar man på många fågelskådare men även en och annan cachare.  När vi letade efter dagens första cache så kom "Perka60", som även han var på jakt efter samma cache som vi. Cachen hittades gemensamt och vi kunde logga i boken.  Det visade sig att Perka60 känt igen oss direkt. Han hade nämligen planerat en vandring på Sörmlandsleden i somras med hjälp av vår hemsida och nu tackade han för att vi dokumenterat leder så bra. Det känns alltid lika roligt när vi stöter på någon medvandrare ute i naturen som känner igen oss och som vi kunnat hjälpa på traven ut i naturen. Det är ju därför jag har min hemsida, nämligen för att underlätta för andra som vill ut.

 De flesta som fågelskådar vid sjön söker sig till Midsommarberget där man har en god överblick över sjön eller lite längre österut där det finns ett fågeltorn. På våren rastar flockar med bläsänder, krickor och även stjärtand och snatterand i sjöängens öppna vatten. Sångsvanar, tranor och många olika vadare, som till exempel brushane och grönbena kan man också få se i sjön.
Den dagen vi var där såg många olika fåglar men de mest intressanta var Sångsvan och Steglits.
Vi åt lunch vid den fasta eldstaden som finns öster om sjön innan vi fortsatte vår vandring fram mot fågeltornet.

Vid fågeltornet vände vi in i skogen för att logga ännu en cache och sedan tvära in mot lägerplatsen som även används av vandrare på Roslagsleden. Tältning är bara tillåten på den s.k. "Tältholmen" och här finns en fin lägerplats.

Vid kullen bortom tältområdet finns en av de äldsta kända hällristningarna i området. Den föreställer två hästar och två skepp.  Man kan hitta många intressanta fornlämningar runt sjön eftersom det bott människor här sedan bronsåldern.