Vattenfallet Brudslöjan Åre/Storlien och Norge

Vandra i Sverige - Vandra i Åre - Vandra i Jämtland - Vandra i Norge

Vattenfallet Brudslöjan Åre/Storlien (Norge)

Vi besökte vattenfallet augusti 2022.

För att komma till vattenfallet så stannar du vid en liten parkering längs med vägen strax innan gränsen till Norge. Det finns en liten portal som markerar vart stigen börjar men i övrigt finns ingen information om att stigen går till just vattenfallet. 

Vattenfallet ligger egentligen i Norge och själva gränsen går precis där fallet börjar välta ner vattnet. Man kan ta sig till fallet från Norska sidan och där finns en tydlig skylt in till Brudslöjan och den vandringsled som de har. 

Från Svenska sidan så känns det som om man vandrar i vildmarken men så kommer man upp till fallet och ser att Norge har byggt en höghöjdsbana över tjärnen och själva fallet som heter Rypetoppen Äventyrspark. 

Själva Brudslöjan är ett smalt 24 m högt vattenfall som man kommer riktigt nära via en trappa ner till fallets fot. Vyn härifrån är allra mäktigast. Vattnet faller ner i en mörk tjärn på norska sidan av gränsen. Över vattnet går också en hängbro. Fallet är beläget cirka 2,5 kilometer efter Storlien, precis innan man kör in i Norge. På vänster sida av E14 finns där en liten portal märkt Brudslöjan och strax bredvid ligger parkeringen. Promenaden till vattnet är ungefär en kilometer.