(5) Dommarudden till Wira Bruk

21 km - Roslagsleden

(5) Domarudden-Wira Bruk, 21 km.

  • Domarudden - Wira bruk - 20 km - Betyg 3 

  • Vid Oppsjön cirka fem kilometer efter Domarudden finns rastplats med vindskydd och grillplats
  • Ett par kilometer före Wira bruk ligger bad- och rastplatsen vid sjön Viren med fint badvatten, vindskydd och fiskemöjligheter.

Under november 2005 gick jag denna etapp i 2 omgångar. Det blev mörkt tidigt så vi fick dela upp den i 2 delar.

 Sträckan från Domarudden erbjuder skogs- och vildmarksvandring med mycket sjökontakt, men också lätt vandring längs skogsbilvägar. Vid Oppsjön ett par kilometer från Domarudden finns en rastplats och vid sjön Viren finns en fin bad- och rastplats. Etappmålet Wira Bruk är en unik kulturmiljö. Wira Bruk grundades på 1600-talet som landets första klingsmedja med ensamrätt att tillverka värjor åt den svenska kronan. Vid Wira Bruk finns bl.a. museum, konstsmide och servering. Här ges det välkända musikskådespelet Wira-spelen varje sommar.

Etapp 5: Domarudden - Wira bruk, 20 km

Sträckan från Domaruddens friluftsgård till Wira bruk bjuder på skogs- och vildmarksvandring med mycket sjökontakt, men också vandring längs skogsbilvägar där det är lätt att ta sig fram. Vid Oppsjön cirka fem kilometer efter Domarudden finns rastplats med vindskydd och grillplats. På grund av den svårtillgängliga stranden erbjuder Oppsjön tyvärr inga badmöjligheter. Ett par kilometer före Wira bruk ligger bad- och rastplatsen vid sjön Viren med fint badvatten, vindskydd och fiskemöjligheter.

Etappmålet Wira bruk är en unik kulturmiljö - en idyll med väl bevarade smedjor och röda stugor. Bruket, som anlades på 1630-talet av amiralen riksrådet Claes Fleming, blev landets första klingsmedja. Wira bruk hade ensamrätt att tillverka värjor, sablar och bajonetter åt den svenska kronan under åren 1646-1775. Här smiddes flertalet av de värjor som användes vid Karl XII:s krig. Som mest smidde Wirasmederna 12 000 värjor om året! I fredligare tider tillverkades här liar, yxor och skridskor i stället. Den siste Wirasmeden John Dahlgren gick ur tiden 1948 och bruket förföll. Efter 20 års tystnad rustades bruket och numera hörs åter hammarslagen i Wira. Här arbetar nu flera konstsmeder. I inspektorsbostaden säljs det konstfulla smidet. I åldermansstugan intill tingshuset ligger brukets museum och bryggstugan är en idyllisk liten kaffestuga med uteservering vid Viraån.