Långhundraleden eller Åkers Kanal

Paddla i Uppland

Långhundraleden - Åkers Kanal

Längd: 20 km enkel väg

Betyg 4

Start: Brotorp strax norr om Brottby i Uppland

Mål: Åkersberga/havet

Går utmärkt att paddla fram och tillbaka

Även om vattnet i Långhundraledens sjösystem rinner från norr till söder ut i Trälhavet vid Åkersberga, så är strömhastigheten så låg att det inte är några problem att paddla i omvänd riktning.

Rastplatser längs med vägen

September 2006 paddlade jag Långhundraleden (Åkers Kanal) i Uppland. Jag la i min kanot i Brotorp strax norr om Brottby i Uppland och avslutade paddelturen (en övernattning) vid badet där leden mynnar ut i Östersjön vid Åkersberga.

Brotorp är den nordligaste punkten där vattendjupet är paddelbart året om och Brotorp är dessutom en lämplig start- eller målpunkt för en kanotfärd på Långhundraleden. Här finns bra möjligheter att lägga i eller att dra upp kanoten och här finns rastplats med toalett, eldstad och plats för tält. Brotorp till Åkersberga är en sträcka på ungefär 20 kilometer.

Efter en dryg kilometers paddling i Garnsviken kommer man fram till Flattsta och en iordningställd rastplats på västra stranden, med vindskydd, toalett, eldstad och plats att sätta upp tält. För den som övernattar vid Flattsta rekommenderas en kvällstur rakt över vattnet till markerna kring Hakunge gård (privat) och det vackra gravfältet från järnåldern.

Ytterligare tre kilometer söderut kommer man fram till Garnsviksbadet på östra stranden. Badet är bra att hålla utkik efter så att man inte missar inloppet till Åkers kanal som är det vatten som leder ner till utloppet i Trälhavet via Åkersberga slussar. Åkers kanal grävdes på 1820-talet i samband med att man byggde slussarna.

Historia

Vid äldre bronsålderns slut (1000 f Kr) befann sig havsvattenytan ca 15 meter högre än nu. Vattenlederna var fler och oerhört viktiga, några kommunikationsmedel jämförbara med båten fanns helt enkelt inte. På 1000-talet har vattnet sjunkit med ca 10 meter, men det skulle dröja århundraden innan vattenlederna minskade i betydelse. Långhundraleden har alltså en mycket lång historia. Den gick (går) genom gammal kulturbygd och längs leden kan vi följa en stor del av Sveriges historia i spåren.

Vattennivån i den övre delen av leden låg högre än havet. På ett ställe fanns en ås som fungerade som en fördämning. Här var man därför tvungen att dra båtarna över land. Vid någon tidpunkt verkar det som att dammen brustit, med den följden att vattenledens saga var all.

Ladda ner en beskrivning över kanotleden nedan