19. Ånhammar - Henardalen

Vandra Sörmlandsleden

Start: N 59°08.756' E 016°54.649'. Parkering bakom vagnslidren, inte vid etapptavlan. Bra parkering och rastplats finns söder om Ånhammar vid Brotorp ca 1,,5 km in på etapp 19.


Skärmskydd: Ösjön - N 59° 07.584' E 16° 53.088'
Vatten: Pump efter ca 1,5 km - N 59°08.041' E 016°54.141' och källa 400 m innan etappslutet - N 59°07.404' E 016°48.210'

En omväxlande och naturskön etapp som går genom beteshagar, förbi flera sjöar, genom stora skogar och över några höjdsträckningar med vackra hällmarker.

Etappen går ner genom hagmarken mot ett våtmarksområde. Nere vid stranden börjar en av ledens längsta spänger, 260 m. På andra sidan våtmarken kommer man in i en av Sörmlands mest imponerande ekhagar med ett rikt fågelliv. Här finns också flera fornlämningar och det väldiga flyttblocket - Kammarstenen (ca 300 m från leden längs vägen mot Ånhammar N 59°08.156' E 016°54.799'). Strax efter att du passerat landsvägen finns en brunn med pump. (Mata pumpen med lite vatten så att den "tar" bättre!)

Efter ca 3 km syns skärmskyddet vid Ösjön, ett av ledens populäraste rastställen. Sedan är det bara ett par km fram till Bågberget (Stenbron) som är ett av ledens märkligaste geologiska fenomen, en ca 10 m lång stenbrygga mellan två bergklackar. Leden fortsätter mot Henardalen genom stora skogar och över några höjdsträckningar med vackra hällmarker.

Strax innan Henardalen finns en kallkälla och vid Västersjöns nordöstra vik ligger ett skärmskydd.