3:1 Borgardal Slingan 2 km

Vandra i Uppland - Upplandsleden

Borgardal, slinga 3:1 Borgardalsslingan

Längd: 2 km
Rastplats: Med utsikt över sjön
Parkering: Borgardalsbadet

Denna vandrade jag med min dotter Amanda 2014.

Upplandsleden har en vacker sträckning längs Lötsjön söder om Länna. Här finns möjlighet att vandra en slinga som leder bort längs sjön och åter genom skogen. Slingan är 2 km lång och utgår från Borgadalsbadet. Du passerar fornborgen, får utsikt över sjön, leds över hällar, förbi ekar och gammal tallskog.

Om du vill kan du starta redan i Kopphagen, som ligger närmare Länna. Följ Upplandsleden genom lövskogen och längs sjön till badet där slingan startar. Mellan badet och Kopphagen är det 1,5 km.