Sveriges Mittpunkt
Flataklocken, Kårböle och Ytterhogdal

Det finns tre ställen som säger sig vara Sveriges mittpunkt. Allt beror lite på hur man räknar.

  • Flataklocken - jämviktspunkt av sammanhängande landmodell
  • Kårböle - landets geometriska centralpunkt
  • Ytterhogdal - på längst avstånd till landets nord- och sydligaste punkter, samt västra och östra gränser

Ytterhogdal

Enligt Lantmäteriets mätning finns Sveriges mitt i Hogdalsbygden, strax norr om Ytterhogdal.

Detta har man kommit fram till genom att mäta ut mitten på en linje från Treriksröset i norr till Sveriges sydligaste punt. Sedan mätte man ut mitten på en linje från väster till öster och hamnade straxt norr om Ytterhogdal. Platsen kan beskrivas som den punkt som har störst avstånd till landets nordligaste och sydligaste punkt samt till fastlandets gränser i väst och öst (till grannland respektive hav).

Om du är intresserad utav att besöka Sveriges mittpunkt finns en markerad vandringsled som tar dig dit!

Flataklocken

Strax söder om Munkbysjön ligger berget Flataklocken 490 m.ö.h, som genom tyngdpunkts-bestämning av Sveriges landmassa utsågs att utgöra platsen för Sveriges Geografiska Mittpunkt av KTH i Stockholm, 1947. Det är 360 graders milsvid utsikt över det vackra landskapet i Ljungandalen och vid klart väder kan man se långt mot Sundsvallskusten.

Hur gjorde man?

För att få fram Sveriges geografiska mittpunkt konstruerades en styv karta av landet och sedan flyttade man en nål under kartan tills det vägde jämnt.

Var och vad?

Platsen ligger på ett berg, Flataklocken, 490 m ö.h. Berget ligger i sydsluttning och bergarten är diabas; en magmatisk bergart är en bergart som bildats genom att magma har stelnat i eller ovanför jordskorpan. Det är 360 graders milsvid utsikt över det vackra landskapet i Medelpad.

https://munkbysjon.se/event/cafe-pa-flataklocken/


Kårböle - landets geometriska centralpunkt


För att ta sig till Mittpunkten från Kårböle följer man riksväg 84 mot Sveg. Ta av till vänster, vid Messubodarna några km väster om Kårböle.  Följ skyltar som anvisar avtagsvägar fram till stigens början. Platsen ligger ca 900 meter upp i terrängen.  Mittpunkten är utmärkt med en stor, rund trätavla med varumärkesbilden ingraverad på ena sidan.