Elda säkert

Övrigt friluftsliv

Eldvett och olika eldar

Då man eldar i det fria, finns det många saker att tänka på, både av säkerhetsskäl och praktisk ändamålsenlighet.

Kom ihåg!

  • Att alltid fråga markägaren om tillstånd.
  • Försäkra dig om att ingen varning för skogsbrand är given.
  • Eldstaden bör väljas så att risken för brand är den minsta möjliga.
  • Välj i första hand fasta eldplatser som finns angivna i naturreservat, nationalparker, skogar och parker.

Bygg en säker eldstad

På sandbotten kan elden läggas direkt på marken. I annat fall är det skäl att först skära ut jordlagret i passliga torvor, som placeras upp och ned vända på en skuggig plats och vattnas, så att de hålls i liv. En radie av ca 60 cm borde räcka. Täck bottnen med sand, stenar garanterar inte alltid brandsäkerhet. Direkt på släta berg får man aldrig elda, elden lämnar där efter sig en grop, som inte tusen år förmår att släta till.

Var ska elden placeras?

När du väljer en plats för elden, bygg den inte nära barrträd, inte heller på myrmark, som ofta leder elden under jorden långa sträckor, så att den kan blossa upp flera dagar efteråt. Se även till att platsen inte är blåsig, då vinden lätt kan föra gnistorna långa vägar.

Släck elden och städa efter dig!

Släckning och städning är den absolut viktigaste saken. Hela eldstaden och ett stycke omkring begjuts med vatten. Bränder och aska trampas ut så att ingen glöd blir kvar och pyr. Grästorvor som lagts på sidan, läggs tillbaka. Akta dig för att slå vatten på heta stenar, de spricker.

Eldpåse

En eldpåse kan vara mycket bra att ha och är mycket lätt att göra. I påsen skall man ha tändstickor och tände. Tändstickorna kan man ha i en filmburk, med plånet i locket. Detta gör att fukten hålls ute, men för att vara riktigt säker skall man även doppa huvudena av tändstickorna i stearin. Som tände kan man ha näver eller töre (kådrik furuved), dessutom bör man ha några stickor och en ljusstump. Har man en sådan eldpåse med sig är chanserna för att få upp en eld under dåliga förhållanden avsevärt större.

Gör eget lättantändligt papper

En till sak som man kan ha i påsen är lättantändligt papper som man doppat i stearin. Det gör man enklast genom att smälta stearin och rulla ihop en tidning så hårt man kan, sedan knyter man ihop tidningen och doppar sedan ner den i stearinet. Efter det rullar man ut tidningen och klipper den i remsor som man packar ner i eldpåsen.

Hur får man eld

Att få eld på en brasa när det är vått och ruskigt väder är inte så lätt. Bästa tände är en späntsticka av töre (se nedan), sedan björknäver och torrt granris.

Granris. Även om det är hur vått som helst, är de innersta trådfina grankvistarna, som sitter intill stammen, alltid bra tände. Bunta ihop en näve och tänd på. Grövre stickor bankar man med en sten, så att fibrerna lossnar och elden får lättare början.

Fyrsticka - Dra med kniven längs med en bit ved så det bildas små vingar. Med den här biten tar det elden fart lätt.

God ved är: töre, tall, gran och torr björk. Kluvna klabbar brinner bättre än runda. Torra grenar från träden är torrare än de som ligger på marken. God ved lönar det sig att samla redan innan man anländer till lägerplatsen. På natten lönar det sig att hålla veden skyddad mot regn och fukt.

Dålig ved är: asp, lind, poppel, pil och ung tall.

Obs! Näver brinner bra i blåst, men knottrar till sig av värmen med ytskiktet inåt. Därför ska man vika nävern dubbelt med utsidan utåt, när man tänder det och sätter det mellan vedpinnarna. Då kan det inte rulla ihop sig och slockna.

Eldtyper

Det finns flera olika eldtyper som man bör använda vid olika tillfällen. Här är en del av dem:

Jägareld - Perfekt för matlagning. Lägg två stockar längs vindriktningen och täta runt om dem, annars blir det tjuvdrag. Man kan även vinkla stockarna för att reglera vinddraget. Mellan stockarna gör man en liten pyramideld. Vid matlagning stöder stockarna kokkärlen.

Pyramideld - Man ställer vedträna mot varandra så att topparna lutar mot varandra, detta är den allra vanligaste eldtypen.

Pagodeld - Stapla vedträn i en fyrkant, och om du har fuktig ved så lägg den överst så kommer den att torka. I mitten gör du en liten pyramid eld med tändet och tändveden. Elden är perfekt för att få glöd till bakning och grillning.

Nying - Om man vill ha värme under en längre tid, tex vid en övernattning så passar en nying perfekt. Lägg två stockar längs med varandra och gör upp en lång eld hela vägen mellan dem. Lägg sedan två mindre pinnar som tvärslår över de båda stockarna och lägg sedan en tredje stock ovanpå dem. Du kan reglera hur mycket vind som skall komma in genom att ha mindre eller större pinnar som tvärslår. Se bara till att lägga tvärslåna så pass långt ut från elden att de inte brinner upp.