Hanstaleden 5 km
Vandra i Sollentuna

Hanstaleden (5 km)

Betyg 4 -  13 Juni 2010

En fin liten led på Järvafältet. Ligger i Stockholms kommun i Hansta Naturreservat precis på gränsen till Sollentuna och Järfälla.  Leden består av djup skog, berg och lite fält samt en fågelsjö. 

I december 1999 bildades Hansta naturreservat. Hansta är ett vackert och mångformigt natur- och odlingslandskap som utgör en del av Järvafältet. Här kan man följa människans liv från bronsåldern fram till 1950-talet.

Från förhistorisk tid finns gravfält, boplatser, stensträngar, skålgrop och ett ovanligt omfattande fossilt odlingslandskap. Man kan på ett påtagligt sätt se människan och naturens samspel genom tiderna.

I Hanstaskogen kan du ströva genom både gammal urskogsliknande barrskog och lundar med hassel och flerhundraåriga ekar. Om våren är skogsbackarna klädda av mattor med blåsippor och vitsippor medan svampplockning är en av höstens lockelser.

Hitta hit

Om man kommer med bil kör man in från Akallaleden in mot Hägerstalunds värdshus. Där finns en liten parkering

Hägerstalund

Hägerstalund med dess askalléer, park- och dammanläggningar är kulturhistoriskt intressant. I gårdsbyggnaden finns också ett värdshus. Under de närmaste åren kommer staden att rusta upp Hägerstalundsområdet för att göra landskapet mer attraktivt och tillgängligt som entré till naturreservatet. Hansta utgör en stor del av Igelbäckens tillrinningsområde och gränsar till Igelbäckens kulturreservat. Delar av Hansta är även skyddat som så kallat Natura 2000-område.

Här en PDF folder om Hanstaleden