Bohusleden

Vandra i Sverige

Bohusleden

31000 besökare varje månad helt gratis! - stötta vandringstjejen.se - swisha bidrag 0709197185

Namn: Bohusleden
Markering: orange
Etapper: 27 stycken
Längd: 37 mil.
Start: Lindome i söder
Mål: Strömstad
Övrigt: Är en del av Nordsjöleden

 Bohusleden består av 27 etapper som bjuder på totalt 37 mil av naturskön och omväxlande vandring. Leden sträcker sig från Lindome i söder, vid gränsen mot Halland, till Strömstad i norr och är numera en del av Nordsjöleden.

Min vandring på etapp 26

Jag vandrade etapp 26 samtidigt som vi gick upp på Bohusläns högsta punkt, Björnerödspiggen.
Den tjugosjätte etappen startar i det lilla samhället Krokstrand och går vidare, upp över det mäktiga Löveråsfjället. Och det går verkligen uppåt, ända till Björnerödpiggens topp, 222 meter över havet. Bohusläns högsta berg ger en suverän och milsvid utsikt. Den som vill se allra längst och bäst vågar sig upp i utsiktstornet.
Bohusleden sträcker sig varken högre eller mer norrut än just här. Den vänder och bär ner för berget igen på en stig i sydvästlig riktning. Småvägar och stigar tar dig så småningom till Högstad, via de spännande fornlämningarna i Jörlov-Masslebergdalen.

Fakta om Bohusleden
Vandringsleden är markerad med orange färg på träd eller stolpar. Där varje ny etapp börjar finns en informationstavla med avståndsmarkeringar, symbolkarta, fakta om allemansrätten med mera.
På vandringsledens kartor är etapperna märkta med röda punkter. Du får dessutom tips om sevärdheter längs varje sträcka. En och annan avstickare rekommenderas också.

Alla etappkartor samt beskrivning av leden kan laddas ner.

Längre ner på denna sida hitter du utförliga etappbeskrivningar

Etapp 1 - Blåvättnerna - Stensjön - 19 km
Den inledande etappen är en perfekt start på Bohusleden. Inte bara för den metodiske, som helst tar allt från början, utan också för den som tar sina första steg som vandrare. Sträckan är lättvandrad och välkomnande, men så pass lång att den känns bra mycket mer än en promenad i parken. Efter fullföljd vandring har du avverkat närmare två mil av Nordsjöleden/Bohusleden.
Avstampet görs vid den lilla sjön Blåvättnerna, alldeles vid gränsen till Halland. Målgången sker en bra bit norrut, vid den betydligt större Stensjön

Etapp 2 - Stensjön - Skatås - 8 km
Mycket är stort, eller rentav störst, på Bohusledens andra etapp.  Delsjöbadet är det största insjöbadet i Göteborgstrakten och Skatås den största motionscentralen. Stora Torp är ett sevärt stenslott och Kärralunds camping är, mycket riktigt, Göteborgs största.  Stora Delsjön, med en vattenyta motsvarande bortåt 200 fotbollsplaner, är en av de största sjöarna. Här gäller det gula fiskekortet om du vill dra upp din egen middag. Sannolikt är också fiskarna stora.

Etapp 3 - Skatås - Kåsjön - 8,5 km
Här går Nordsjöleden/Bohusleden genom naturreservatet Knipeflågsbergen, en vidsträckt urbergsplatå, som gränsar till Delsjöområdet. Längs Getryggens östra sida passerar du den sägenomspunna Blacktjärn. Från bilvägen genom skogen bär leden av mot sjöarna Prästtjärn och Kåsjön. I reservatets inre är marknivån 100-140 meter över havet. Här har du goda chanser att få se både älg och rådjur. Också mindre djur som hare, räv och grävling kan dyka upp. Traska i tystnad ett stycke, lyssna, vänta och se. (Det lär förresten finnas troll här också!)

Etapp 4 - Kåsjön - Jonsered - 9 km
Partille vandrarhem, öster om Kåsjön, har öppet för nattgäster året runt och en servering för besökare därtill.  Härifrån går vandringen vidare genom vackra skogspartier. Vid sjön Maderna delar sig leden. Du som väljer Nordsjöleden/Bohusleden följer vägen som går norrut i lättvandrad blandskogsterräng.  Snart är du framme i Råhult, som bjuder på vindskydd, rastplats, parkering och våffelstuga. Därefter går leden genom gammal naturskog, korsar E20 och fortsätter till Jonsereds samhälle. Har du gott om tid, så ägna en stund åt att se Jonsereds fabriker eller uppleva Bokedalens naturreservat.

Etapp 5 - Jonsered - Angereds kyrka - 11 km
Den femte etappen bjuder på bokskogspromenad i Bokedalens naturreservat. Under våren är det sagolikt vackert här, när marken täcks av ett hav av vitsippor.  Vid Jonsereds herrgård delar sig leden i två olika sträckningar som möts igen uppe vid torpet Freden. Landvägen, genom ravinlandskapet, ger en kortare promenad på cirka 20 minuter.  Den andra sträckningen följer Aspens strand. Här går du i den trolska gammelskogen. Efter runt 45 minuters vandring är du framme vid torpet.  Härifrån fortsätter leden norrut, över en hängbro mellan Stora och Lilla Ramsjön, mot Angered.

Etapp 6 - Angereds kyrka - Fontin - 16 km
Från jordbruksmarkerna kring Angered bär det av uppåt. Du passerar Lärjeån och når Rannebergen och Vättlefjäll. »Vättle« hänger samman med ord som vatten och väta - och här är det gott om både våtmarker och sjöar.  Leden går genom Bohus lilla samhälle, där Jordfallsbron tar dig den första biten över Göta Älv. Bohusbron leder vidare till Fästningsholmen, med ruinen av Bohus Fästning som tronar genom århundradena.  Njut av atmosfären och miljöerna nere i Kungälvs centrum innan du tar den vackra, men ganska envisa, uppförsbacken till Fontin.

Etapp 7 - Fontin - Grandalen - 19 km
Den sjunde etappen startar vid Fontin, ett av hela 16 naturreservat och -områden i Kungälvs kommun. Nordsjöleden/Bohusleden går, via den lilla Svarte Mosse, fram genom fågelrika lövskogar och över den ena skogsklädda bergsplatån efter den andra. Sträckan kräver en del av vandraren, eftersom terrängen bitvis är ordentligt kuperad.
Efter ungefär en tredjedel av etappen väntar en extra utmaning för den som känner sig stark i benen. Bestiger du Aleklättens topp når du drygt 134 meter över havet och får se en svindlande vacker utsikt över omgivningarna.

Etapp 8 - Grandalen - Bottenstugan - 7,5 km
Svartedalen lockar till vandringar på det stora nätet av strövstigar som finns i området. Här finns sköna utsiktsplatser, badplatser, kanotvatten och goda möjligheter att fånga ädelfisk. Leden går genom ett gammalt kulturlandskap, där flera torpruiner låter oss ana hur livet tedde sig för de som en gång bodde där.  Denna etapp kräver en viss vandringsvana och kondition, eftersom terrängen är rejält kuperad här och var. Vill du göra en extra ansträngning, redan i början av etappen, kan du ta en avstickare upp till toppen av Stora Kattås, 175 meter över havet.

Etapp 9 - Bottenstugan - Lysevatten - 11,5 km
Nordsjöledens/Bohusledens nionde etapp sträcker sig igenom en stor del av Svartedalen.
Själva namnet Svartedalen har under många år varit omgivet av en doft av mystik, vildmark, urskog och otämjd vresig natur. Det förknippas också med en rad olika fritidsintressen som sportfiske, skogsvandringar, svamp- och bärplockning, orientering med mera.
Svartedalen är sydvästra Sveriges största sammanhängande skogs- och vildmarksområde. Det är kuperat och omfattar ett stort antal sjöar med olika karaktärer.

Etapp 10 - Lysevatten - Hasteröd - 13,5 km
Etappen tar sin början i skön och omväxlande blandskog. Vägen tar vandraren genom det sjörika myr- och skogslandskapet. Den första delen av sträckan, fram till Västersjön, är ganska kuperad. Vid sjön går leden längs med landsvägen, från Bistockedalen fram till Stora Hällbovatten. Det bär av in i flackare skog än tidigare. Du går vidare på lättvandrade skogsvägar och slingrande stigar, bitvis genom orörd naturskog.

Etapp 11 - Hasteröd - Vassbovik - 18 km
Vandringen går genom ett sjörikt skogslandskap. Första delen kräver en extra ansträngning av dig, eftersom den utmanar med en del branta passager. Via stigar förbi småsjöar och myrmarker når du så småningom fram till en grusväg längs sjön Store Väktor. Här finns vindskydd om du vill övernatta.  Du kan också välja den alternativa sträckningen av Nordsjöleden/Bohusleden, som går förbi Backamo lägerplats och gården Södra fjället.  När leden löper ihop igen går den i en gammal välbevarad fägata upp på Bredfjället.

Etapp 12 - Vassbovik - Glimmingen - 14 km
Etappen som väntar är omväxlande men inte särskilt krävande. Kring startpunkten Vassbovik är naturen kuperad men relativt snäll. Leden följer - mestadels lättvandrade - skogsvägar och stigar fram till Stenshult. Där passerar du ett område genomkorsat med motionsspår för löpare och skidåkare. Vid Stenhults bygdegård finns vindskydd för övernattning. Härifrån fortsätter leden ett par kilometer över öppna fält, för att sedan återgå till skogsmiljö. Denna sträckning bjuder på flera riktigt betagande vackra skogspartier.  På grund av den nya motorvägen löper slutet av etappen en annan väg än den ursprungliga. Den passerar nu rakt igenom Glimmingens motorstadion

Etapp 13 - Glimmingen - Bovik - 12,5 km
Nordsjöleden/Bohusledens trettonde etapp kan rubba både tids- och livsperspektivet, om du ger fantasin fria tyglar. Här vittnar stora snäckskalsbankar och - faktiskt - spår av Östersjövatten om en tid långt före vår egen. Tänk. Landskapet runtomkring dig präglades av inlandsisen... Plötsligt ter sig kanske varken den där vandringsblåsan på foten eller andra vardagsbekymmer särskilt stora?
Vid Kuröd anknyter Kuststigen till Nordsjöleden/Bohusleden. Njut stort av naturskönheten i den varierade terrängen, njut av slingrande skogsstigar och vackra sjöutsikter. Och glöm skavsåret.

Etapp 14 - Bovik - Metsjö - 12 km
Här väntar upplevelsen av ett riktigt vildmarksområde. En dryg mil av bitvis ganska krävande skogsvandring ligger framför dig, men du får också njuta av sjöutsikter och myrmark. Du lär inte behöva gå ensam längs leden. Den går upp på Herrestadsfjället som året om är ett välbesökt friluftsområde. Kala berg och fukthedar påminner om den tid när fjället var skoglöst, annars dominerar barrskogen och sjöarna. Växt- och djurlivet är rikt och oavsett årstid är det gott om mänskliga vandrare och fiskare häruppe.

Etapp 15 - Metsjö - Kaserna - 17,5 km
Det finns vildmark. Och det finns marker där det har gått vilt till. Den femtonde etappen av Nordsjöleden/Bohusleden går i ett område med en blodig historia av krig och oroligheter. Sjön Övre Trästickeln med omgivningar var (trots freden i Roskilde 1658) gränslandet i stridigheterna mellan Sverige och Norge ända in i 1700-talet. Den sista sammandrabbningen var Tyttebärskriget, så sent som 1788-89. I dag är det mest bara naturen som är dramatisk i området. Den är bitvis ganska krävande och kuperad, men mycket vacker.

Etapp 16 - Kaserna - Harska - 11,5 km
Vatten spelar stor roll längs etappen som väntar. På stigar och småvägar följer du Munkedalsälven och Örekilsälven. Här finns ett antal dammar (människobyggda, för att försörja Munkedals pappersbruk med vatten) som bävern stortrivs i. Har du tur får du se hur bävrarna bygger fördämningar på egen hand, med trädgrenar, pinnar och slam. De är gnagare, som främst livnär sig på kvistar och vattenväxter. (Inte hela träd, nej.) Örekilsälven har flera laxtrappor och är ett utmärkt fiskevatten, oavsett vilken art man tillhör. Både de med fiskekort och kungsfiskaren trivs. Strömstare och forsärla finns också här, men jagar mest insekter

Etapp 17 - Harska - Svarteborg - 12 km
Nu kan ordet lättvandrad användas för första gången sedan Bohusledens inledande etapp nere i söder, vid gränsen till Halland. Vid det geologiska naturreservatet Harska startar Nordsjöleden/Bohusledens sjuttonde etapp. Hör du till flerdagsvandrarna kanske du rentav tillbringat den gångna natten i vindskyddet vid den idylliska Harskabukten och upptäckt den fina källan i sluttningen ner mot Kärnsjön. Leden passerar inte bara flera stensättningar och gravfält utan också idylliskt belägna och högst levande gårdar.

Etapp 18 - Svarteborg - Lunden - 11 km
Etapp 18 ska inte orsaka några större mödor eller besvär. Den erbjuder drygt en mils gemytlig vandring på landsväg, genom både jordbrukslandskap och skogsbygd. Mot etappens slut breder, bokstavligen, Bredmossen ut sig. Det är det största öppna myrområdet i Bohuslän. Det känns nästan som om man plötsligt befann sig uppe i Norrland. Det är fågelliv och -rörelse över hela mossen. Håll ögonen extra öppna efter orre och ljungpipare.

Etapp 19 - Lunden - Vaktarekullen - 15 km
Bered dig på en naturupplevelse utöver det vanliga! Den här spännande etappen tar dig fram till själva hjärtat av det vilda Kynnefjäll - och upp till dess högsta punkt, Vaktarekullen. Längs vägen får du njuta av blåbärsgranskog, ljungmarker, forsande bäckar och vattenfall. Du kan känna den berusande doften av pors vid en öppen hjortronmyr. Se den nordliga vita näckrosen blomma i mörka och trolska skogstjärnar. Höra storlommens ödsliga rop framåt skymningen. Och har du en närmast oförskämd tur och lycka därtill, så får du skymta det skygga lodjuret.

Etapp 20 - Vaktarekullen - Holmen 17,5 km
Nordsjöleden/Bohusledens tjugonde etapp startar mitt i hjärtat av Kynnefjäll. Du kan se fram emot en äkta vildmarksvandring. Vägen är ganska lång, passerar många vackra vatten men är inte särskilt besvärlig. Södra respektive norra Sveriges natur möts och förenas här. Här växer arter tillsammans, som vanligen har en sydligare eller nordligare hemvist. Typiska »norrlänningar« är dvärgbjörk, norrlandslav och lämmelmossa.

Etapp 21 - Holmen - Daletjärnen - 10,5 km
Etappen startar vid det ena av Kornsjöarnas två utlopp. Den milslånga vandringen går först över hällmarker och tallåsar, förbi många vackra utsiktsplatser. Du passerar idylliska torpställen där man ännu håller både hus och ängar i gott skick. Från de lägre belägna kulturmarkerna bär det tillbaka upp i höglänt terräng, med dramatiska och sköna vyer över mörka tjärnar, raviner och branta bergsstup.

Etapp 22 - Daletjärnen - Nornäs - 8,5 km
Den tjugoandra etappen är en knapp mil lång och startar vid Daletjärnen. Nordsjöleden/Bohusleden tar dig på gamla stigar och bygdevägar genom lättvandrad terräng. Du passerar den beryktade Göpadalen där lodjuren gick hårt åt forna tiders boskap som gick uppe på fjället. Över myr- och hällmarker med idylliska små tjärnar går leden till slutmålet Nornäs vid Mellersta Kornsjön.

Etapp 23 - Nornäs - Vassbotten - 14 km
Etappen bjuder verkligen vandraren på halvannan mil av både små och stora upplevelser. Den inleds längs Norra Kornsjöns strand med utsikt över de trädbevuxna holmarna i sjön. Vid Taraldtjärns utlopp kan du få se bävern arbeta med sina fördämningar. Vandringen går vidare på gamla gångstigar och över tallåsar i en berg- och dalbaneliknande terräng. Det bär av förbi resterna efter den fredlöse enslingens bostad och förbi Bohusläns högsta vattenfall. Du får en garanterat omväxlande tur längs gränsen mot Norge.

Etapp 24 - Vassbotten - Håvedalen - 18 km
Denna etapp kräver lite benmuskler eller bara god vandrarvilja. Här bjuds det, under knappa två mil, på både höga berg och djupa dalar. Nivåskillnaderna beror på en geologisk krock: här möter inlandets gnejsberggrund kustlandets betydligt hårdare granit.
Den första delen följer nära inpå den norska gränsen. Nära Ejgdesjöns nordspets ansluter den norska Olavsleden samt Kuststigen och det bär i väg runt sjöarna Krokvattnet och Ekelidvattnet. Snart är du i det säregna vildmarksområdet Tolvmanstegen och får en storslagen utsikt över Bohusläns nordligaste trakter - och havet i väster därtill.

Etapp 25 - Håvedalen - Krokstrand - 11,5 km
Du startar vandringen genom skön skogsterräng på en gammal tullväg. Här patrullerade tullmännen förr i tiden, för att bevaka den norska gränsen en kilometer österut. Bevakningen startade efter unionsupplösningen 1905 och upphörde efter andra världskriget. Leden går i kuperad natur, som erbjuder friska skogsdofter och svindlande vackra utsikter över både stora och mindre vatten. Den viker tvärt av från fjordstranden när du vandrar på landsvägen, den sista biten till Krokstrand.

Etapp 26 - Krokstrand - Högstad - 17 km
Den tjugosjätte etappen startar i det lilla samhället Krokstrand och går vidare, upp över det mäktiga Löveråsfjället. Och det går verkligen uppåt, ända till Björnerödpiggens topp, 222 meter över havet. Bohusläns högsta berg ger en suverän och milsvid utsikt. Den som vill se allra längst och bäst vågar sig upp i utsiktstornet. Bohusleden sträcker sig varken högre eller mer norrut än just här. Den vänder och bär ner för berget igen på en stig i sydvästlig riktning. Småvägar och stigar tar dig så småningom till Högstad, via de spännande fornlämningarna i Jörlov-Masslebergdalen.

Etapp 27 - Högstad - Strömstad - 15 km
Så bär det mot vägs ände. Det är dags för den sista av Bohusledens etapper, de avslutande 15 kilometrarna av sammanlagt 37 vindlande mil genom Bohuslän. Här väntar dig skön skogsterräng, ett stycke landsväg, och sedan slingrande stigar och småvägar på vandringen vidare mot Strömstad. Leden passerar åtskilliga fornlämningar och du får gå några steg i karolinernas spår. Är förresten vattenglaset halvtomt eller halvfullt? Färdas du från norr till söder är det faktiskt i Strömstad som Bohusleden startar!

Mer information hittar du på www.bohusleden.se