3. Alby friluftsgård - Tyresta 

2004

3) Alby friluftsgård - Tyresta by (2004)


Betyg 5
En väldigt fin etapp som går genom Tyresta nationalpark.


Etappen är lättgången till medelsvår med några branta upp- och nedstigningar från utsiktsplatser. Leden går söderut mot Tyresta. Efter ca 1 km når man Nyfors, f d Wättinge ström, en av Tyresös mer än 500-åriga industriplatser drivna av vattenkraften. Vidare söderut genom blandskog och över torparängar, runt Karlberg upp på hällmarker och tallskogsplatån vid Höjden, en f d raststuga.
Leden går sedan ner i en dalsänka, över en mosse, vidare upp på nya hällmarker och in i Tyresta nationalpark. Snart når man norra änden på Årsjön, som man sedan följer. Vid Årsjön finns en rastplats.

Från Årsjön går leden vidare till Bylsjön och därifrån in i urskogen några kilometer innan du lämnar nationalparksområdet och kommer fram till ängar och betesmarker runt målet, Tyresta by.

Här kan du ladda ner en karta över Tyresta Nationalpark