Paradisets Naturreservat Huddinge

Vandra i Stockholm

Paradisets naturreservat och torpet Paradiset ligger i Huddinge kommuns sydspets.

Sörmlandsleden passerar genom Paradiset och här hittar man även Stockholms högsta punkt Tornberget. Jag har vandrat alla leder i paradiset + sörmlandsleden som går genom området. Titta mer under etapp 5, sörmlandsleden här på min sida. Jag hänger ofta här vid de olika vindskydden med mina vänner. - Karta till Paradisets leder hittar du här nere

Om man kommer med eget fordon

Kör väg 259 (Haningeleden) som går mellan Huddinge och Haninge, fram till avfarten mot Paradiset som är skyltad "Ådran", "Ekedal" samt "Paradisets raststuga". Följ därifrån Ådravägen cirka 1,6 km och uppmärksamma en lång rad brevlådor på höger sida och busshållplatsen "Bruket". En vit skylt med orden "Paradiset Raststuga" finns också på denna plats. Kör vänster in på Årtorpsvägen, en smal, backig och och slingrig "sommarstugeväg". Efter cirka 1 km byter vägen namn till "Vandrarstigen" som sedan (efter ytterligare cirka 700 meter) leder fram till Paradisets parkeringsplats.

Det finns två busslinjer som trafikerar området, 709 och 865.

Linje 709 från Huddinge station till hållplats "Bruket" eller "Ådran". Linje 709 har gles trafik och dess körtid från Huddinge station till Bruket/Ådran är 33 minuter.

  • Hållplats "Bruket" ligger i korsningen av Ådravägen och Årtorpsvägen nordost om sjön Ådran. Därifrån är det cirka 1,7 km vägpromenad till Paradiset.

  • Hållplats "Ådran" ligger i korsningen av Ådravägen och Östorpsvägen sydväst om sjön Ådran. Därifrån är det cirka 1,2 km till torpet Paradiset, där Gullbergsstigen leder utmed Ådranvägen och Kristallvägen och sedan genom skogen. Stigen genom skogen är brant och inte lämplig när det är snö eller is.