12. Österbybruk–Risön 19 km

Vandra i Uppland - Upplandsleden

Etapp 12

Österbybruk-Risön 19 km

Längd: 19 km
Svårighetsgrad: Medel.
Motionsspår och väg i början, därefter skogsstig och spänger.
Koordinater till starten (WGS84 DDM):
N 60°11.714', E17°54.081'
Rastplatser: Flera rastplatser med eldstäder i Florarnas naturreservat.
Kommunikationer: Parkering och busshållplats vid starten. Ingen bussförbildelse till Risön.

Etapp 12 börjar med kulturhistoria i den gamla bruksorten Österbybruk och slutar med en vandring tvärs igenom Florarnas vildmark. Här går du i skog och på spänger över vidsträckta folktomma myrmarker.

Rastplats Stormon, 15 km från starten
Stor parkering, vindskydd, torrtoalett, eldstad och vedförråd. Vindskyddet har inget golv och innehåller fast bord och bänkar. Här går bra att tälta.

Rastplats Grillholmen, 16,5 km från starten
Eldstad med sittbänkar, vedförråd.

Rastplats Staffansholmen, 14,5 km från starten
Eldstad, vedförråd och sittbänkar.

Risön är en lägergård som ligger i norra delen av Florarna naturreservat. Det är också etappmål för etapp 12

En bit längre väster ut ligger torpet Västergärde. Båda går att hyra för övernattning genom att kontakta Länsstyrelsen. I Risön finns en stuga, nummer 3, som står öppen för vandrare längs med Upplandsleden och Vikingaleden som passerar området. I stugan finns ett element och el för laddning av utrustning. Att låna just stuga nummer 3 är gratis för alla vandrare. Bilder på stugan ser du längre ner i bland bilderna från vårt besök.

Min vandring längs med etapp 12

Hela etapp 12 vandrade jag 2013 tillsammans med min syster och hennes fru Åsa (bilderna längst ner).

April 2021 besökte jag, Fredrik, Ida, Sixten och hundarna Florarna Naturreservat eftersom jag saknade bilder från denna etappen. Att vandra över Kungaspången och de vidsträckta myrarna genom Florarna Naturreservat är mäktigt. Väl framme i Risön finns fin parkering och rastplats med goda övernattningsmöjligheter. Vi vandrade en rundslinga från Stormon, 10 km. Vi vandrade östra leden norrut till Risön och sedan Östra leden tillbaka till Stormon då man också passerar grillholmen.