12. Österbybruk–Risön 19 km

Vandra i Uppland - Upplandsleden

Etapp 12

Österbybruk-Risön 19 km

Den här etappen vandrade jag med min syster Cecilia och hennes fru Åsa.

Längd: 19 km
Svårighetsgrad: Medel.
Motionsspår och väg i början, därefter skogsstig och spänger.
Koordinater till starten (WGS84 DDM):
N 60°11.714', E17°54.081'
Rastplatser: Flera rastplatser med eldstäder i Florarnas naturreservat.
Kommunikationer: Parkering och busshållplats vid starten. Ingen bussförbildelse till Risön.

Rastplats Stormon, 15 km från starten
Stor parkering, vindskydd, torrtoalett, eldstad och vedförråd. Vindskyddet har inget golv och innehåller fast bord och bänkar. Här går bra att tälta.

Etapp 12 börjar med kulturhistoria i den gamla bruksorten Österbybruk och slutar med en vandring tvärs igenom Florarnas vildmark. Här går du i skog och på spänger över vidsträckta folktomma myrmarker.

Rastplats Stormon, 15 km från starten
Stor parkering, vindskydd, torrtoalett, eldstad och vedförråd. Vindskyddet har inget golv och innehåller fast bord och bänkar. Här går bra att tälta.

Rastplats Grillholmen, 16,5 km från starten
Eldstad med sittbänkar, vedförråd.

Rastplats Staffansholmen, 14,5 km från starten
Eldstad, vedförråd och sittbänkar.