Sveriges Lägsta Punkt - Kristianstad

Besök vid Sveriges Ytterpunkter

Sveriges Lägsta Punkt i Kristianstad

Var: Kristianstad, Skåne
Höjd: 2,41 meter under havsytan
Parkering: 500 m från punkten.
Svårighet: Mycket lätt, handikappanpassat

 Att Kebenekaise är Sveriges högsta punkt vet de flesta, 2111 meter högt, men hur många känner till att Sveriges lägsta markpunkt ligger i Kristianstad, 2,41 meter under havsytan?
Vid Lägsta punkten finns segelskärmar som berättar om områdets historia och här finns även en mätställning där man kan se hur högt vattnet hade nått om inte vallen vid Hammarslund funnits.
Området där lägsta punkten ligger var tidigare en vik av Hammarsjön, den så kallade Nosabyviken. På den gamla sjöbotten ligger idag förutom Sveriges lägsta markpunkt också bla Kristianstads Centralsjukhus och reningsverket.

 På 1860-talet byggde den engelske ingenjören Millner en vall tvärs över sjöviken och pumpade bort vattnet för att få mer åkermark. Till sin hjälp att få över vattnet från viken och ut i Hammarsjön användes ångmaskiner som drev så kallade archimedesskruvar. En sådan sex meter lång skruv finns kvar vid vallen nära Ekenabben och här finns även mer information om torrläggningen av Nosabyviken.

Egentligen var torrläggningsföretaget bara en del av ett större projekt som gick ut på att valla in Helgeån med följd att både Hammarsjön och Araslövssjön skulle bli torrlagda. På grund av ekonomiska och praktiska problem avbröts arbetet och sjöarna finns idag kvar som en värdefull del i Vattenriket.

Vägbeskrivning
Lägsta Punkten ligger strax öster om huvudinfarten från E22 mot Kristianstads centrum och sjukhuset. Följ brunvit skyltning från rondellen. Parkera bilen och gå till fots den sista biten fram till Sveriges lägsta markpunkt.

Koordinater till parkering vid Lägsta Punkten
WGS 84 (lat, lon):
N 56° 1.341, E 14° 10.981
WGS 84 decimal (lat, lon):
56.02206, 14.18291
RT90:
6211609, 1398847
SWEREF99:
6208869, 449077