Tivedens Nationalpark
Örebro Län (mellan Laxå och Askersund)

Njut av vildmarkskänslan i ett kuperat och vilt skogslandskap med dramatiska sprickdalar, vackra skogssjöar, jätteblock vid Stenkälla, utsikt från Trollkyrkobergen samt badstranden vid Vitsand.

I Tivedens nationalpark ska skogen få utvecklas till naturskog. Den skog som nu växer här är opåverkad av de senaste årtiondenas storskaliga skogsbruk. Så stora sammanhängande områden med gammal skog är mycket ovanliga i södra Sverige. Skogens ålder och mäktighet och det vilt formade landskapet ger nationalparken dess karaktär.

Sammanlagt finns över 2,5 mil markerade leder som erbjuder rundvandringar på 1,5-15 kilometer

Klicka på bilderna nedan så kommer du direkt till respektive vandringsled i nationalparken

Andra produkten
Tredje produkten


Här nere är lite bilder från Nationalparken

Länk till Tivedens Nationalpark