Långaleden vid Ljugarn, Gotland
Vandra på Gotland

Vandring på Långaleden

Ljungarn, Gotland, 10 km


I början av Juli 2014 vandrade jag Ljungaleden på Gotland. Leden har start
och mål vid Ljugarn Camping som ligger på Gotlands östra sida.

Här på Ljugarn Camping sov jag två nätter tillsammans med min dotter Amanda.

Ljungaleden är 10 km lång och går genom skog och ljungmarker och är
markerad med rosa markeringar. Detta är faktiskt den första gången någonsin jag
vandrat en vandringsled med just rosa markeringar. Tur att jag hade en matchande
tröja. Detta skulle kunna bli en led i riktig Rosa-bandet-anda.

Här nedan finns en karta över de fyra olika vandringslederna där just
Ljungaleden är huvudvandringsled. De övriga lederna använder korta bitar av
Ljungaleden och är 1 till 3 km långa.

Något förvirrande är dock att lederna på kartan inte har samma
ledmarkeringar som på träden. På kartan är tillexempel Ljungaleden markerad med
rött men med rosa på träd och stolpar, Hälsa & Friskvårdsleden markerad med
gult på kartan men med vitt på träd och stolpar osv.

En mycket fin vandringsled som inte har några större höjdskillnader