Gotland - Högklint
4 augusti 2017

Min sambo Fredrik var under en vecka sommaren 2017 stationerad som hundförare i Visby, Gotland. Under veckan på Gotland passade vi på att göra ett par vandringar med våra hundar taxen Norma och schäfern Kosmo. En jätte fin vandring var vid naturreservatet Högklint som ligger strax söder om Visby på Gotland.

Detta är en vandring på slingrande och lummig stig längs med klippkanten. Vi passade på att gå ner till getsvältan, en liten avsats ligger mitt på klinten, en trappa finns så att man lätt kan gå ner.

Det blev ungefär 3 km vandring t/r.

Info om högklint från länsstyrelsens sida

Reservatet omfattar ett ca 1,3 km långt avsnitt av den höga och branta kustklinten söder om Visby. Klinten når sin högsta höjd, 48 m över havet, vid själva Högklint i områdets norra del. Härifrån har man en storslagen utsikt ut över havet i väster och mot Visby i nordost.

Från klintkrönet leder en trappa ned till en avsats som kallas "Getsvältan". Getter som förr betade på Högklint kunde ibland ta sig ned till det saftiga gräset på klipphyllan. Men eftersom de sedan inte kunde klättra upp igen, svalt de så småningom ihjäl. Vid Getsvältan har havet gröpt ur flera grottor i klinten.

Från Högklint leder en stig söderut genom reservatet. I reservatets mellersta del har ras gett upphov till två klyftor, s.k. klevar, i klinten. Längre söderut har ett helt klintparti lossnat och glidit ut och står nu som en nästan 20 m hög s.k. falk rauk på stranden. Klyftgrottan som har bildats innanför rauken kallas "Rövar Liljas håla". Sitt namn har hålan fått efter tjuven Jonas Nilsson Lilja, som i mitten av 1700-talet använde platsen som gömställe och utgångspunkt för sina stöldräder på den gotländska landsbygden.