Gästriklands Högsta Topp
Lustigknopp - Höjd över havet: 402 möh

Gästriklands Tak

Peak of Gästrikland


Namn: Lustigknopp
Höjd över havet: 402 möh
Plats: Väster om Ockelbo
Position: . N 60°59,511 E 16°07,873
Klassificering: Lätt

 Avstånd: Från parkeringen inne på skogsvägen 1 km T/R. Från den större skogsvägen 6 km T/R
Höjdskillnad: 70 m

Vi besökte Gästriklands tak den 30 mars 2014.

 När vi besökt Gästriklands tak, Lustigknopp var det fullt med snö kvar på den lilla skogsvägen in till parkeringen.

Därför fick vi parkera vid infarten längs med den större skogsvägen. Vandringen i snö blev 6 km T/R. Hade vi vetat att det skulle vara så mycket snö kvar hade vi tagit med oss skidorna.
Under sommartid kan man köra bil ända in till parkeringen och får då endast 1 km vandring T/R upp till Gästriklands tak, Lustigknopp.