Bygga sin egen pilbåge
Sixten 9 år bygger sin egen pilbåge

Att göra en egen pilbåge är spännande och roligt.

Sixten 9 år (2018) hade aldrig tidigare byggt sin egen pilbåge så då tyckte jag det var på tiden att han fick lära sig lite enkelt hur man kan göra.

Att bygga en egen pilbåge är inte speciellt svårt men bli inte besviken om den går sönder. Den kan knäckas om du är oförsiktigt när du böjer den för att sätta på snöret. Då får du helt enkelt göra en ny och bättre. Det händer alla pilbågsbyggare. Även de duktigaste har knäckt många bågar när de lärt sig.

Vilket trädslag passar bäst till en pilbåge?

Vi använder ett färskt trädslag som bågmaterial. Det innebär att du kan göra din båge direkt i skogen. Alm, ask, hassel eller rönn är bra träslag. Stammen ska vara rak, smal, jämntjock och ha så lite grenar som möjligt. Dvs ett mycket ungt träd. Det bästa stället att leta på är i en snårskog av sly. Sixten valde en rätt tunn och lite för kort pinne som han hittade i vår trädgård. Men det fick vara så för det var ju faktiskt Sixten som skulle lära sig bygga en och då fick han bestämma.

OBS! Kom ihåg att det är förbjudet att hugga eller skära ner ett träd eller bryta av grenar utan markägarens tillstånd.

Hur tjock och hur lång ska bågen vara?

Om du sätter ihop din tumme och ditt pekfinger så får du en lagom tjocklek på bågen. Din egen längd är ett bra mått på din pilbåge. Gör du bågen längre än dig själv blir den svår att använda.

När du har hittat ditt material ska du mäta ut mitten. Tag en bit snöre och mät så du får en snörstump som är lika lång som pinnen. Vik snöret på mitten och klipp i mitten. Tag det avklippta snöret och lägg det från den ena änden längs med pinnen. Där snöret slutar är mitten. Markera mitten med ett litet märke med kniven. Märket ska vara litet och bara ytterst i barken.

Nu ska du ta reda på vilken sida som är fram och vilken sida som är bak på din båge.

Framsidan, den sida som böjs från dig kallas för rygg och den du ser framför dig kallas för buk. Håll upp ena handen framför dig med handflatan nedåt. Lägg pinnen horisontellt med mitten på din hand så att den balanserar. Den kommer att vända sig så att buksidan ligger mot din hand. Nu vet du hur du ska böja din enklare båge och vilken sida du ska tälja på om du gör en mer avancerad.

Sen markerar du var barken ska sitta kvar på bågen. Det gör man för att kunna se var du ska hålla handen. Markera försiktigt i barken en halv hands längd från mitten. Gör så åt båda hållen från mitten. Försök att försiktigt dra bort barken från resten av pinnen. Om det inte går så tälj bort barken i tunna längder.

Nu är det dags att spänna bågen

Nu ska du tälja skåror på båda sidorna. Om du gör en enklare båge kan du använda ett snöre av hampa som bågsträng. Hampasnöre finns i de flesta matvarubutiker. Välj ett ganska tjockt snöre.

Knyt först fast i den ena änden, böj och spänn bågen försiktigt så att den inte går sönder.

Nu är din pilbåge klar att användas!