Blekinges Högsta Topp
Rävabacken 189 möh

Blekinges Tak

I Blekinge fanns det två toppar

Bofallsbacke som sen länge ansågs som högst med sina 180 m.ö.h innan man upptäckte
Rävabacken som visade sig vara 189 m.ö.h


Vi kom Bofallsbacke och det skulle vara en bomväg men den var tillfälligt öppen pga. av skogsarbete så vi körde in så att vi tjänade tid innan mörkret faller på i och med att vi skulle hinna med Rävabacken.

En stor sten med räcke : Skulle detta vara ett fornminne? Ja det fick vi reda på senare.
Här fanns ingen Geocache så då bestämde vi oss för att lägga dit en . Vi hade med oss en väldigt speciell låda som såg ut som en stubbe eller vedkubbe med hål i för penna och block. Den gömde vi och åkte iväg vidare mot Rävabacken i full fart. Se mer på Geocaching Blekinges tak om problemen med att lägga ut Geocachen.

Vi kom i lagom tid till Rävabacken och besteg Blekinges högsta topp

Här fanns det en geocache som hette Blekinges högsta topp
Vi fick leta ett tag Ledtråden stämde inte men till slut hittade vi den
Tillbaka mot bilen och en lång väg hem.
Kom hem sent