Bergslagen - Silverleden
Vandra i Sverige

Silverleden

Silverleden är en vandringsled på ca 6 mil i Hällefors och underhållet sköts av lokalavdelningen. Lingon och blåbär eller kanske rent av en kantarell. Vad man hittar längs vandringen varierar, men känslan av frid och avkoppling är densamma. Vandringen fyller behov som att andas, tänka och reflektera. Och att umgås förstås.

Silverleden belägen i Hällefors kommun har orange markering, utgår från och har mål vid Hurtigtorpet. På informationstavlor finns en kartskiss och Silverledskartan finns att köpa i Hällefors Turistbyrå/Bokhandel, Vandrarhemmet Älghornet och OKQ8 i Hällefors.

Rastplatser med vindskydd finns vid: Sundsudden, Södra Svensken, Nätsjön, Bryngelbäcken, Svenstjärnen och Saxeknut. Rastplatser med bord och bänkar finns vid Vackerfallet, Sävenfors, Ugglekullen, Stollberget, Dammsberget, Märrhöjden, Flintbrottet och Södra Knuthöjdsmossen.

Fina utsiktspunkter är: Kullberget, Uggleberget, Sävsjöhöjden, Björnhöjden, Silverknuten, Stollberget, Märrhöjden, Flintbrottet och Saxeknut.

Brunnar finns vid: Sävenfors Hytta, Björnhöjden och vid Torvmossen. Man kan också koka vattnet från sjöarna Svensken, Nätsjön och Svenstjärnen.

Rundslinga vid Sävenfors 15 km: Vi fick förfrågningar och önskemål från olika håll om att ordna en rundslinga efter Silverleden och i november 2013 blev den klar! Rundslingan följer Silverledens sträckning och är då orangemarkerad. Den sträcka som inte berör Silverleden är markerad med blå färg på träd och stolpar. Rundslingan börjar och slutar vid Sävenfors Hytta och på vägen hittar du rastplats med utsikt vid Ugglekullen, vindskydd vid Södra Svensken, hästvandring och vacker utsikt vid Björnhöjden, som är en gammal varphög. Överallt påminner gruvhål och husgrunder om beregshanteringen som pågick här allt sedan 1660-talet fram till 1888.

Har du/ni gått Rundslingan på 15 km vid Silverleden, som börjar och slutar vid Sävenfors? Göran och Stig gjorde i ordning den och det skulle vara kul att få lite kommentarer och synpunkter.  Stig Andersson 070-311 21 99.