Sveriges 25 landskaps högsta toppar
Peak of Sweden - Det bästa av Sverige

Besöka Sveriges 25 landskaps högsta toppar

Peak of Sweden innebär att vi ska besöka alla landskap och län i Sverige under 2014 och 2015.

Vårt besök på toppen ingår i vårt projekt Peak of Sweden (det bästa av sverige) #peakofsweden.

Besöka Sveriges samtliga 25 landskaps högsta punkter. #25topparisverige.

Vi ska besöka Sveriges samtliga 29 nationalparker samt vandra en bit på varje huvudvandringsled i landskapet - #29nationalparkerisverige.
Om du vill följa oss på instagram eller twitter så använder vi hashtag: #peakofsweden, #25topparisverige #29nationalparkerisverige

Här är mitt besök på högsta topparna

25 landskap i Sverige