11. Suttarboda - Leken 16 km
Vandra Bergslagsleden

Etapp 11 Suttarboda - Leken

- Kilsbergen - Garphyttan nationalpark

Svårighetsgrad: 2 (1-5)

Längd: 16 km och du passerar genom Garphyttans Nationalpark

Beräknad tid: 7 tim

Underlag: skogsväg och skogsstig. Du vandrar genom Garphyttans nationalpark. Utmed leden ligger även naturreservaten Dunderklintarna och Klunkhytteskan.

Vi startade i slutet av etapp 11 av Bergslagsleden och gick mot Garhyttans Nationalpark. Amanda var med men hade bestämt sig för att läsa medans vi vandrade iväg. Vi kom iväg och hamnade nästan genast vid en jättefin rastplats. Vi fick en ordentlig utsikt över hela Närekslätten och detta tack vare ett hygge, som man inte alltid tycker är så roligt, men just denna gång, möjliggjorde utsikten.

Nu närmade vi oss gränsen till Garhyttans Nationalpark. Upp högst upp på berget och där på toppen fanns en fin utsiktplasts och rastplats. Här kunde man elda inne i parken. Neråt bar det genom urskog och ut på ängsmarker med en rik flora. Fina gärdsgårdar och en gammal ek man kunde gå in i. Efter ängarna var vi framme vid änden av parken där vi hade ställt cykeln som Thomas cyklade iväg med och hämtade bilen och Amanda.

Etapp 11 på Bergslagsleden fortsatte en bit till men detn får vi ta en annan gång.

Etapp 11 startar i den gamla Kilsbergsbyn Suttarboda, som förr var en livaktig by med en handfull gårdar. Idag finns endast det torp som kallas Sörtorpet bevarat. Sista brukare var Oscar Evaldsson, som övergav torpet 1932. Örebro kommun äger idag marken i byn och håller landskapet öppet med betesdjur. Den stora byggnaden fungerade i många år som friluftsgård och sommarkoloni, men är idag utredningshem för de sociala myndigheterna.

I Suttarboda finns vindskydd med eldstad och 300 meter söder om etappmålet finns torrtoalett. Härifrån följer du leden mot Leken. Cirka hundra meter söder om etappmålet finns under vandringssäsong möjlighet att fylla på färskvatten vid utomhuskranen, som sitter på väggen till den stora byggnaden.

Här kan du ladda ner en karta över etappen