10:1 Rundslinga Suttarboda 12 km
Vandra Bergslagsleden

Start/Mål: Ånnaboda, 12 km, Halva sträckan markerad med blå färg.

Rundslinga Suttarboda är 12 km lång och har sin start i Ånnaboda.

Den är lättgången, men till vissa delar ganska kuperad.

Rundslingan följer till hälften Bergslagsleden mellan Ånnaboda och Suttarboda.

Övrig vandring går leden på skogstigar och mindre vägar. Den är då markerad med blå färg på träd och stolpar.